پزشک طرح
Analgesics Anti- inflammatory and Antipyretics

مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها

Analgesics Anti- inflammatory and Antipyretics


Anthelmintics

ضد کرم

Anthelmintics


Antibacterials

ضد باکتری

Antibacterials


Antidepressants

ضد افسردگی

Antidepressants


Antidiabetics

ضد دیابت

Antidiabetics


Antiepileptics

ضد صرع

Antiepileptics


Antifungals

ضد قارچ

Antifungals


Antigout

ضد نقرس

Antigout


Antihistamines

آنتی هیستامین ها

Antihistamines


Antimalarials

ضد مالاریا

Antimalarials


Antimigraine

ضد میگرن

Antimigraine


Antimuscarinics

آنتی موسکارینیک ها

Antimuscarinics


Antineoplstics

ضد سرطان ها

Antineoplstics


Antiprotozoals

ضد پروتوزوآها

Antiprotozoals


Antivirals

ضد ویروسها

Antivirals


Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics

خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها

Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics


Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics

محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز

Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics


Bone Modulating

استخوان ساز

Bone Modulating


Bronchodilators and Anti- asthma

گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم

Bronchodilators and Anti- asthma


Cardiovascular

داروهای قلبی عروقی

Cardiovascular


Chelators Antidots and Antagonists

آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها

Chelators Antidots and Antagonists


Contrast Media

مواد حاجب

Contrast Media


Corticosteroids

کورتیکواستروئیدها

Corticosteroids


Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants

مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی

Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants


Dermatological and Sunscreens

پوستی و ضد آفتاب ها

Dermatological and Sunscreens


Disinfectants and Preservatives

ضدعفونی کننده ها و مواد محافظ

Disinfectants and Preservatives


Dopaminergics

دوپامینرژیک ها

Dopaminergics


Electrolytes

الکترولیت ها

Electrolytes


Gastrointestinal

گوارشی

Gastrointestinal


General Anaesthetics

بیهوش کننده های عمومی

General Anaesthetics


Hypothalamic and Pituitary Hormones

هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز

Hypothalamic and Pituitary Hormones


Immunosuppressants

مهار کننده های ایمنی

Immunosuppressants


Local Anaesthtics

بیحس کننده های موضعی

Local Anaesthtics


Muscle Relaxants

شل کننده عضلات

Muscle Relaxants


Neuromuscular Blockers

مسدود کننده عصب، عضله

Neuromuscular Blockers


Nutritional Agents and Vitamins

عوامل تغذیه ای و ویتامین ها

Nutritional Agents and Vitamins


Paraffins and Similar Bases

پارافین ها و پایه های مشابه

Paraffins and Similar Bases


Parasympathomimetics

پاراسمپاتومیمتیک ها

Parasympathomimetics


Pesticides and Repellents

سموم ضد حشرات و دفع کننده های حشرات

Pesticides and Repellents


Prostaglandins

پروستاگلاندین ها

Prostaglandins


Sex Hormones

هورمون های جنسی

Sex Hormones


Stabilising and Suspending Agents

سوسپانسیون کننده ها و قوام دهنده های داروئی

Stabilising and Suspending Agents


Stimulants and Anorectics

محرک ها و اشتها آورها

Stimulants and Anorectics


Thyroid and Antithyroid

تیروئید و ضدتیروئید

Thyroid and Antithyroid


Vaccins Immunoglobulins and Antisera

واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

Vaccins Immunoglobulins and Antisera


Herbal Medicines

داروهای گیاهی

Herbal Medicines